logo
www.greendream.cz, info@greendream.cz

Služby

Projekty a poradenství - Projekty řeší tématické celky sadových úprav a jejich detailní osazovací plán. Součástí projektu je také charakteristika použitého rostlinného materiálu (specifické znaky dané rostliny, její nároky na pěstování). V případě Vašeho zájmu poskytujeme poradenství v oboru.

Dendrologické průzkumy - Cílem dendrologického průzkumu je zjistit, popsat a zhodnotit sadovnický a zdravotní stav konkrétního porostu. Inventarizace dendroflóry (hodnocení dané zeleně) probíhá během terénních exkurzí. Takto získané výsledky jsou zaneseny do mapy a tabulek. Výsledek průzkumu pomáhá řešit problematiku údržby a obnovy dané zeleně.

obrázek

Realizace a rekonstrukce zahrad - Nově zakládáme nebo rekonstruujeme sadové úpravy soukromých zahrad, veřejné zeleně, střešních zahrad i jezírek (dodání rostlinného materiálu, výsadby, zakládání trávníků osetím nebo položením travního koberce, rekonstrukce stávajících trávníků, mobilní zeleň, aj.)

Údržba zeleně - Provádíme údržbu nově založené i stávající zeleně
(řez dřevin, výživa, pletí, mulčování, šintování, apod.)

Zeleň interiérů - Rádi se postaráme také o zeleň Vašich interiérů
(návrh, realizace, údržba).

 
   
© 2009 - 2023: Green Dream - zahradní architektura, design by MoniAK